Land Art Festiwal 2017 – Droga – konkurs na projekt

14

Przyglądając się z góry, niczym mapie, przychylnemu terenowi Landart Festiwalu, czyli nadbużańskiemu rezerwatowi Kalinik, dostrzeżemy łagodne zakole rzeki, pola, lasy, rozrzucone tu i ówdzie domostwa i – drogi… Tych dróg jest wiele, tym więcej, im bardziej oddalimy wzrok, najpierw ścieżki leśne, piaszczyste polne trakty, potem asfaltowe szosy, a w końcu trasy szybkiego ruchu. Ostatecznie – więcej »