Agnieszka Dudek

Urodzona w 1988 roku, magister historii sztuki na KUL w Lublinie oraz studentka studiów drugiego stopnia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Brała udział w wystawach zbiorowych, m.in. w Galerii Białej, Galerii Gardzienice, Galerii Zajezdnia. Publikacja w czasopiśmie „ARTykuły” z zakresu historii sztuki. Zajmuje się działaniami intermedialnymi, video i fotografią.