Dorota Koziara

Urodzona w 1969 roku, zajmuje się projektowaniem architektury, wnętrz publicznych i prywatnych, przedmiotów, mebli, aranżacji wystaw, scenografii teatralnych, rzeźbą i instalacją. Dyplom w 1993 roku z Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Przez 10 lat współpracowała z Alessandro Mendinim i Atelier Mendini w Mediolanie. Wśród najważniejszych projektów wnętrza salonów m.in. Alessi, Swatcha, wnętrza Byblos Art Hotel Villa Amista, dom Fransa Haksa w Amsterdamie. W dorobku ma wystawy, projekty scenografii do spektakli teatralnych w Mediolanie i Nowym Jorku. Kuratorka wielu wystaw z dziedziny sztuki i projektowania, a także autorka aranżacji wystaw, wśród najważniejszych „Fragilisme” Fondation Cartier pour l’Art Contemporaine w Paryżu czy „Art of Italian Design” Megaron Ateny.