Jarosław Koziara

Jarosław Koziara ur.1967 roku w Jędrzejowie. Jest performerem i artystą plastykiem z Lublina. Skończył na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie- dyplom z plakatu. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuk wizualnych. Stworzył wiele scenografii teatralnych, plenerowych i telewizyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował z zespołem Voo Voo tworząc jego sceniczny, płytowy i graficzny wizerunek. Tworzy niekonwencjonalne projekty artystyczne – olbrzymie, płonące konstrukcje oraz monumentalne land arty.  Zajmuje się  projektowaniem graficznym i dizajnem, a także projektowaniem wnętrz. W swoim dorobku artystycznym ma kilkaset okładek do płyt, książek, plakatów, znaków graficznych. Prowadzi firmę i wydawnictwo „Koziara Tararara”. Współorganizuje Land Art Festiwal. O sobie mówi, że żyje sztuką, dla sztuki i ze sztuki.
http://koziara.art.pl/