Jarosław Koziara

Urodzony w 1968, performer, artysta plastyk, zajmuje się wieloma dziedzinami sztuk
wizualnych. Stworzył kilkadziesiąt scenografii teatralnych (m.in. dla Teatru Wielkiego w Warszawie,Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie), także dla widowisk oraz wydarzeń plenerowych i telewizyjnych (np. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Jest sprawcą happeningów i performansów w przestrzeni miejskiej oraz instalacji w galeriach. Od kilkunastu lat zajmuje się sztuką ziemi. Twórca kilkudziesięciu monumentalnych, kilkuhektarowych land artów. Zajmuje się projektowaniem graficznym i dizajnem. Autor kilkuset okładek do płyt, książek, plakatów, znaków graficznych. Prezes Fundacji Latająca Ryba.