Jarosław Lustych

Urodzony w 1961, absolwent wydziału grafiki ASP w Warszawie. Brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych, sympozjach i międzynarodowych konkursach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Uprawia grafikę, tworzy instalacje związane z konkretnym miejscem. Jego prace znajdują się w zbiorach Les Jardins Artistique de Drulon we Francji i Fogg Art Museum w Stanach Zjednoczonych, oraz w innych kolekcjach w kraju i zagranicą.