John K.Grande

(Kanada) – krytyk sztuki, pisarz, autor wywiadów, poeta. Miał znaczny wkład w kanadyjskie i międzynarodowe kręgi sztuki w ciągu ostatnich 25 lat. Specjalizuje się w sztuce i ekologii, do jego najważniejszych publikacji należą „Balance: Art and Nature”, „Intertwining: Landscape, Technology, Issues, Artists”, Art Nature Dialogues czy „Dialogues in Diversity; Art from Marginal to Mainstream”. Publikował liczne recenzje, eseje katalogowe o artystach i artykuły. które ukazywały się m.in. w Artforum,Vice Versa, Sculpture, Art Papers, British Journal of Photography i wielu innych. Jest współautorem „Judy Garfin: Natural Disguise” czy „NilsUdo: Art with Nature”.