Katarzyna Sienkiewicz

Katarzyna Sienkiewicz (ur. 1991) – białoruska poetka i artystka wizualna, urodzona i mieszkająca w Polsce. Autorka tomów poezji: „Dačka ružy” (2011) i „Harbata z niezabudak” (2014). Absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu na specjalności tkanina artystyczna oraz malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. W 2017 r. otrzymała wyróżnienie za dyplom artystyczny wykonany w pracowni dr. hab. Stanisława Żukowskiego. Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Lublin (2017, 2018). Zajmuje się głównie malarstwem w autorskiej technice na bazie enkaustyki i szablonu. Inspiruje ją sztuka ludowa, zwłaszcza białoruskie tkactwo.