Leszek Mądzik

Leszek Mądzik (ur. 1945) – scenograf i reżyser teatralny, malarz, fotograf, urodzony w Bartoszowinach w Górach Świętokrzyskich. Studiował na Wydziale Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tytuł magistra zdobył na Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Białymstoku. W 1969 r. założył Scenę Plastyczną KUL, gdzie zrealizował 21 spektakli autorskich. Jego teatr brał udział w kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach i był wielokrotnie nagradzany. Autor wielu scenografii w teatrach polskich, portugalskich, francuskich i niemieckich, a także wykładowca kilku szkół artystycznych, profesor Wydziału Scenografii warszawskiej ASP oraz KUL i członek ZPAP i ZPAF. W 1986 r. założył Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL, w której zrealizowano wiele wystaw wybitnych twórców kultury polskiej. Projektodawca Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, autor licznych plakatów i grafiki książkowej oraz dyrektor artystyczny Festiwalu Scenografów i Kostiumologów w Lublinie. Obecnie jest profesorem w Katedrze Scenografii Teatralnej i Operowej na Wydziale Scenografii Akademii sztuk Pięknych w Warszawie.
Korzenie jego teatru mają charakter egzystencjalny, odnoszący się do najgłębiej ulokowanych sensów istnienia, miejsca człowieka we wszechświecie, z jego odwiecznym poczuciem kresu, odchodzenia, przemijania i niespełnienia.