Paulina Janowska

Urodzona w  1988 roku, magister historii sztuki na KUL w Lublinie oraz studentka studiów drugiego stopnia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych, m. in. w Galerii Białej, Galerii Gardzienice, Galerii Zajezdnia. Laureatka nagrody dziekana za najlepszy dyplom licencjacki w 2014 roku. Animatorka kultury, prowadzenie warsztatów dla młodzieży w Galerii Białej oraz w Warsztatach Kultury w Lublinie. Prezes Koła „Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne” na UMCS w Lublinie. Zajmuje się ceramiką, malarstwem oraz działaniami intermedialnymi.