Robert Pranagal

Fotograf, wieloletni członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, gdzie
angażuje się również w działalność społeczną, animacyjną i edukacyjną. W fotografii najbardziej
interesuje go człowiek, jego emocje, natura oraz relacje ze światem. Zafascynowany wykorzystaniem światła jako tworzywa dąży do uzyskania fotografii, które będą wykraczały poza zwyczajną rejestrację realistycznej oczywistości.