Sergiy Radkkevich (UA)

Sergiy Radkkevich (UA) ur. 1987– artysta urodzony w Łucku na Ukrainie. Ukończył Narodową Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie, na kierunku malarstwa monumentalnego. Jego główne zainteresowania to murale, street art, malarstwo, rysunek i instalacja. Od ponad 10 lat związany ze street artem. Laureat Nagrody Specjalnej Pinchuk Art Centre w 2011. Jeden z organizatorów Black Circle Festival. Kurator i twórca pierwszego programu rezydencyjnego w regionie Wołyńskim (wieś Samijliczi) – „Granny Hall”. Miejskie interwencje Radkevicha utrzymują równowagę pomiędzy współczesnym muralem a graffiti. Zmieniają znaczenia miejsc, które zajmują. Tematyka prac Radkevicha wywodzi się z ikonografii religijnej; autor łączy uproszczone symbole religijne z formami geometrycznymi, aby stworzyć współczesną duchową abstrakcyjną formę. Wyszukuje prywatne i publiczne przestrzenie, które utraciły swoje funkcje lub mają nieokreślone znaczenie, a następnie przekształca i ożywia je jako przestrzenie sygnałów duchowych. (Bjorn Geldhof, Pinchyk Art Centre). Mieszka i pracuje we Lwowie.