Teatr Obrzędowy Czeladońka

Teatr Obrzędowy Czeladońka  z miejscowości Lubenka  istnieje już 30 lat i na przestrzeni tych lat w teatrze zagrało już blisko 100 aktorów amatorów. Obecnie teatr liczy trzydzieści osób. Teatrem kieruje Kazimierz Kusznierow, który od 1977 roku kierował domem kultury w Lubence. W tamtych czasach został wydelegowany na Uniwersytet Ludowy w Gardzienicach, co wpłynęło na jego wiedzę i doświadczenie w zakresie teatru, obrzędu i tradycji. Grupa z Lubenki, zachowując gwarę i tradycję, inscenizuje obrzędy i życie wsi w sposób bardzo autentyczny. Teatr w swoim repertuarze ma m.in. Herody, Sobótki oraz Wereję.