Warsztaty

„Mały Land Art” jest kontynuacją programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, rozpoczętego podczas festiwalu Land Art 2017. Odwołuje się on do lokalnej kultury i natury okolic Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, które są punktem wyjścia do dalszych eksploracji. Zajęcia są skierowane do dzieci z całego regionu oraz okolicznych wiosek oraz ich opiekunów, mają charakter interdyscyplinarny, łączą różne rodzaje aktywności twórczej z obszaru sztuk
wizualnych, performatywnych, metody pracy ze słowem i obrazem, włączają w swoją strukturę opowieści i legendy okolic, działania parateatralne, techniki kolażu i improwizacji,
aktywności ruchowej i muzycznej. Opowieści i pogadanki są połączone z aktywnością manualną i mają charakter nauki poprzez zabawę, która rozgrywa się zarówno w przestrzeni otwartej jak i w udostępnionych przez sołtysa Bubel Granna pomieszczeniach warsztatowych.
Warsztaty poprowadzą Marta Ryczkowska i Agnieszka Chwiałkowska.
Miejsce ; Świetlica w Bubel Granna 7-14 lipca , godz.10.00 -15.00