Irena Nawrot

Irena Nawrot od 1984 roku związana jest z macierzystą uczelnią (obecnie kieruje Zakładem Fotografii i Wiedzy Wizualnej). Od roku 2011 jest profesorem zwyczajnym. Ma w swoim dorobku 37 wystaw indywidualnych (Galeria Labirynt 2, Galeria BWA, Galeria Fotografii Prospero  i Galeria Biała w Lublinie,  Galeria Pracownia Dziekanka, Galeria Stodoła i Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, Galeria ON w Poznaniu, Galeria FF w Łodzi, Galerie Fotoforum w Kappeln, Galeria Pusta w Katowicach, Stadtmuseum w Münster, Galéria Gerulata w Bratislavie, Štátna Galéria w Banskiej Bystricy, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Bielska Galeria BWA w Bielsku-Białej oraz Box & Galerie XL, Cultureel Centrum w Maasmechelen) i udział w 80 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Działa w zakresie fotografii intermedialnej. Posługuje się techniką polegającą poddawaniu czarno-białych powiększeń  procesowi wielokrotnego kolorowania. W swoich inscenizacjach fotograficznych własne doświadczanie ludzkiej cielesności traktuje jako przekaz refleksji bardziej uniwersalnej, odnoszącej się do przemijalności, upływu czasu w kontekście osobistego doświadczenia. Od kilku lat powiela i zszywa swoje fotografie tworząc wielkoformatowe
patchworki.