Jarosław Koziara

ur.1967 – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Lubelski artysta, twórca obrazów ziemnych, autor plakatów, projektant scenografii do sztuk teatralnych i koncertów (m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), designer wystroju wnętrz klubów muzycznych (m.in. Stodoła w Warszawie). Autor plastycznej oprawy działalności zespołu Voo Voo, projektował scenografie ich koncertów, okładki płyt, a także osobiście występował na happeningach przed, w trakcie i po koncertach zespołu.
Więcej: koziara.art.pl

Prace:

Swobodny przepływ – praca jest kontynuacją projektów landartowych realizowanych na granicy polsko -ukraińskiej w ramach działań związanych z ideą zbliżenia dwóch społeczności .
Forma 200 metrowych ryb wyorana i obsiana nasionami na pasie granicznym pomiędzy miejscowościami Horodyszcze (PL) – Waręż (UA)
Ekspozycja za pomocą dokumentacji fotograficznej i video.

Amonit – prehistoryczny amonit usypany z kilkunastu ton wapiennego kruszywa. Forma dosłownie i symbolicznie odnosi sie do miejsca i tworzywa z którego jest wykonana-skorupiaków z niegdysiejszego dna morskiego.

Drzewo – instalacja składa się z dwóch elementów: wertykalnego i horyzontalnego. Elementem wertykalnym jest drewniana rzeżba w kształcie drzewa.Elementem horyzontalnym jest relief wklęsły w glebie – cień drzewa. Relief wypełniony jest czarnoziemem – torfem i obsiany nasionami facelii. Ideą tej pracy jest symboliczne ukazanie odwiecznego, zamkniętego cyklu życia i śmierci.