Robert Kuśmirowski

ROBERT KUŚMIROWSKI (PL) ur. 1973 – artysta, performer, autor instalacji, obiektów, fotografii, rysunków, urodzony w Łodzi. Absolwent z dyplomem z rzeźby oraz pracownik Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutował w Galerii Białej w Lublinie w 2002 roku. Jego realizacje są często doskonałym przykładem artystycznej mistyfikacji. Jest „fałszerzem” materii, czasu i przestrzeni. Zaklina w trwałe ślady wspomnienia, myśli i marzenia. Artysta prowadzi grę, wplatając w swoje instalacje podróbki oryginalnych przedmiotów. Niezwykle pieczołowicie rekonstruuje, imituje, kopiuje. Tworzy w ten sposób fikcyjne sytuacje bądź właśnie poprzez te działania kreuje całkiem nowe przestrzenie sztuki, zacierając granice między tym, co prawdziwe i sztuczne, między przeszłością i teraźniejszością, między tym, co jest sztuką i tym, co może się nią stać. Kuśmirowski jest laureatem Paszportu Polityki (2005). Związany jest z Fundacją Galerii Foksal, Johnen Galerie w Berlinie, Guido Costa Projects w Turynie oraz Adrew Kreps Gallery w Nowym Jorku. Mieszka i pracuje w Lublinie