Okolice miejscowości Horodyszcze (PL) – Waręż (UA)

Miejsce powstania pracy „Swobodny przepływ” Jarosława Koziary.