Swobodny przepływ

Praca powstanie na granicy polsko-ukraińskiej w okolicach miejscowości Horodyszcze (PL) – Uhrynów (UA) . Dwie kilkusetmetrowe formy w kształcie ryb wyorane traktorem i obsiane nasionami facelii w połowie po stronie polskiej, a w połowie po stronie ukraińskiej symbolicznie przekroczą granicę. Praca będzie dokumentowana z lotu ptaka (loty samolotem) i będzie zaprezentowana podczas Dni Dobrosąsiedztwa w sierpniu 2011 w Kryłowie w formie wystawy fotografii dokumentującej proces ewolucji obrazu na przestrzeni kilku miesięcy.

Podczas realizacji przedsięwzięcia powstanie film dokumentujący tworzenie dzieła, który będzie integralną częścią pracy.