Agnieszka Dudek

Agnieszka Dudek ur.1988 – absolwentka historii sztuki na KUL i edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na UMCS (dyplom w Zakładzie Intermediów i Rysunku), laureatka nagrody Rektora dla najlepszego absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS w 2016 r. Autorka kilku wystaw indywidualnych w Galerii Kont w Lublinie, uczestniczyła w wystawach zbiorowych (m.in. w Galerii Białej, Galerii Kont, Galerii Labirynt, Galerii Gardzienice, Galerii Zajezdnia w Lublinie), plenerach artystycznych, V Land Art Festiwalu i Nocy Kultury 2016 w Lublinie. Zajmuje się działaniami z obszaru intermediów, instalacji, wideo i fotografii.