Bajka o bogu w drodze

Mówią, że na Białorusi mieszka Bóg. Czasami nosi stare szmaty i w nędznym ubraniu  żebraka wędruje od wioski do wioski, od domu do domu i uczy  ludzi mądrości. A wiec jeżeli zobaczysz  na drodze żebraka lub jakiegoś biedaka, wiedz, że gdzieś daleko zszedł po drabinie z chmury i idzie nieść ludziom swoją mądrość.

„Idę do Boga, od więcej »