Alicja Łukasiak

Alicja Łukasiak (ur. 1975) – artystka, urodzona w Radomiu. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 2003 r. współtworzy wraz z Grzegorzem Drozdem projekt „Zmiana Organizacji Ruchu” (ZOR). Zainteresowana naturą, w której analizuje człowieka jako gatunek dominujący. Z jednej strony ukazuje jego destrukcyjny wpływ na środowisko, a z drugiej stara się ukazać piękno i różnorodność życia, które jest dla niej zagadkowym fenomenem, a twórczość artystyczna formą emocjonalnej opowieści. W jej pracach fauna i flora ulegają personifikacji, dzięki której owady czy rośliny podlegają prawom narzuconym przez nadrzędną formę egzystencji – człowieka. Pracuje wykorzystując glinę czy farby wodne, eksperymentuje z tradycyjnymi technikami. Zwraca uwagę na siłę koloru i jego znaczenie. Sztuka jest dla niej działaniem etycznym, w którym to nie społeczeństwo, lecz natura gra główna rolę.