Kostiantyn Zorkin

Kostiantyn Zorkin (ur. 1985) – urodzony w Charkowie, perfomer, artysta zajmujący się instalacją, teatrem lalek, grafiką, scenografią. Ukończył Akademię Kultury w Charkowie na kierunku Kulturologia. Twórca kilku spektakli lalkowych. Wykłada teorię i filozofię sztuki wizualnej. Jego głównym zainteresowaniem i polem pracy jest sztuka performance. W 2014 r. założył Laboratory Undirectional Action, projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych form perfomansu. Działalność LUA istnieje poza granicami współcześnie rodzących się społecznych treści, opiera się na używaniu języka wizualnego, dlatego nazywana jest „miejskim szamanizmem”.