Lucia Loren

(ur.1973)- absolwentka Universidad Complutense w Madrycie. W ostatnich latach główne zainteresowania w jej pracach to wzajemne relacje pomiędzy człowiekiem a krajobrazem, który tworzy. To połączenie z krajobrazem zainicjowała konkretne działania podjęte w różnych środowiskach naturalnych w licznych miejscach w Hiszpanii, Włoszech czy Argentynie. We wszystkich tych interwencjach wykorzystywała elementy krajobrazu do oddania małych zmian, które odzwierciedlają koncepcje krajobrazu kulturowego. W wielu przypadkach proces pracy staje się otwarty na udział ludności zamieszkującej dane miejsce, generując wymianę doświadczeń i wiedzy między procesem artystycznym i przestrzenią wiejską.