Marcin Sudziński

Pszczelarz, kulturoznawca, fotograf. Ukończył Państwowe Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli k. Lublina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademię Fotografii w Warszawie. Pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN”, gdzie prowadzi galerię i pracownię fotografii. Zajmuje się również dydaktyką w zakresie fotografii (Lubelska Szkoła Fotografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).