Królowie nadbużańscy

Projekt miał na celu aktywizację mieszkańców wsi położonych nad Bugiem. Zależało mi na pokazaniu ich otwartości względem różnych form sztuki oraz dystansu do życia. W trakcie trwania festiwalu stworzyłem kostiumy, nawiązujące stylistyką do królewskich atrybutów. Stroje powstawały głównie z materiałów naturalnych, zebranych na terenach Podlasia. Podczas poszukiwania modeli do zdjęć we wsiach Bubel Stary, Bubel Granna i Bubel Łukowiska, zapytałem o chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu ponad 50 sędziwych osób. Na wykonanie zdjęć w kostiumie zgodziło się 13 mieszkańców, z czego wybranych do ostatecznej serii zostało 10 portretów. Bohaterowie cyklu w trakcie trwania sesji, opowiadali niezwykłe historie dotyczące ich życia oraz okolic Buga, ukazując zupełnie inną, wręcz odrealnioną rzeczywistość.

Fotografie/kostiumy: Paweł Adamiec
Asysta: Łukasz Maj, Dominik Zimny