Jan Rylke

(ur.1944) – profesor, artysta malarz, performer, specjalista w dziedzinie sztuki ogrodowej, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1962 r.), w 1968 r. ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, rozprawę doktorską obronił w 1976 r., w 1988 r. uzyskał habilitację, tytuł profesora został mu nadany w 2002.  Autor 167 monografii i rozpraw; 41 wystaw indywidualnych; 128 udziałów w wystawach zbiorowych; 11 podręczników i skryptów; 59 udziałów w sesjach i warsztatach; 67 koncertów i występów o charakterze performance. Obecnie pracuje jako profesor w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.