Jan Sajdak

Jan Sajdak ur. 1987 roku. Studiował 3 lata w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz  na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie .Pracę dyplomową pt. „ławica/wisząca biblioteka” opbronił w 2016 roku. Pracuje w różnych materiałach , plecie instalacje  z wikliny i leszczyny, głównie nadrzewne gniazda przeznaczone dla ludzi. Artysta poszukuje ścieżek, które łączyłyby poszukiwanie estetyczne z nieobojętnością wobec problemów współczesnego świata. Działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”, współpracuje też  z Teatrem Węgajty.