Katarzyna Krzykawska

Urodzona w 1973, zajmuje się rzeźbą, instalacją i grafiką. Dyplom uzyskała na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w roku 2000 i w Instytucie Sztuki AP w roku 1998. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach. W jej pracach pojawiają się motywy „naturalnego” zestawionego ze sztucznym; zderzenia idei romantycznego, polskiego pejzażu i kiczu obiektów masowej produkcji wyrosłych na gruncie naszych wyobrażeń na ten temat. Ostatnie prace odnoszą się do mentalnych gier z tradycją i tożsamością narodową.
Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych m.in.: Galeria „Alles wird schoen”, Hamburg, Galeria XS, Kielce, Galeria XX1, Warszawa oraz licznych wystawach zbiorowych.
Uczestniczyła w wielu sympozjach i plenerach artystycznych m.in.: Arboretum Bolestraszyce, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.